Wspieramy firmy na całym świecie za pomocą najlepszych
w swojej klasie produktów i usług

O firmie

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT na globalną skalę

Działamy w ponad 150 krajach. Posiadamy blisko 30 oddziałów na wszystkich kontynentach. Każdorazowo dostosowujemy się do specyfiki rynków lokalnych, dostarczając naszym klientom rozwiązania, które ulepszają poziom pracy. Oferujemy najwyższej klasy sprzęt IT, rozwiązania chmurowe oraz usługi: outsourcing oraz szkolenia.

Senetic jako globalny partner technologii dąży do tego, aby w każdym kraju, nawet tym najmniej uprzemysłowionym cyfrowa transformacja przynosiła wymierne korzyści. W ten sposób tworzymy szanse biznesowe w każdym z regionów, w którym funkcjonujemy.

"We support companies around the world with the best-in-class products and services, while challenging ourselves to always deliver more than expected."

Marcin Białożyt

CEO, Senetic

Władze spółki

Zarząd:

 • Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza:

 • Aneta Białożyt – Przewodnicząca RN
 • Emilia Białożyt – Członek RN
 • Jolanta Zawadzka – Członek RN

Relacje z akcjonariuszami

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że uchwałą nr 4 NWZ spółki z dnia 23.02.2023r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 77.317.984 zł do kwoty 72.617.984,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo NWZ uchwały nr 3 dotyczącej umorzenia 4 700 000 akcji spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Marcin Białożyt - Prezes Zarządu

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godzinie 13:00 oraz 13:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz, ul. Mariacka 37/2, Katowice

Pliki do pobrania:
23.02.2023 SHPL NWZ 1 - Ogloszenie.pdf (pobierz)
23.02.2023 SHPL NWZ 1 Projekty Uchwal.pdf (pobierz)
23.02.2023 SHPL NWZ 2 - Ogloszenie.pdf (pobierz)
23.02.2023 SHPL NWZ 2 Projekty Uchwal.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 19 lipca 2022 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz

Pliki do pobrania:
19.07.2022 SHPL ZWZ - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
19.07.2022 SHPL ZWZ - Ogłoszenie.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trybie art. 405 §1 k.s.h., które odbyło się 14 lutego 2022 roku o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, i Joanny Blusz ul. Mariacka 37/2, Katowice.

Pliki do pobrania:
14.02.2022 SHPL NWZ - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 4 sieprnia 2021 o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz, ul. Mariacka 37/2, Katowice

Pliki do pobrania:
04.08.2021 SHPL ZWZ - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
04.08.2021 ZWZ SHPL - Ogłoszenie.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000581115 informuje, iż obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 78.437.984,00 do kwoty 77.317.984,00 zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego w dniu 5.03.2021.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581115, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581115, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000581115, informuje, że uchwałą NWZ nr 4 z 17.09.2020 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 78.437.984,00 zł do kwoty 77.317.984,00 zł, tj. o kwotę 1.120.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów akcjonariusza.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581115, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się 17 września 2020 o godzinie 11:00 oraz 11:30 w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 227 w Katowicach.

17.09.2020 NWZ 1 SHPL – Ogłoszenie
17.09.2020 NWZ 1 SHPL – Projekty Uchwał
17.09.2020 NWZ 2 SHPL – Ogłoszenie
17.09.2020 NWZ 2 SHPL – Projekty Uchwał

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 lipca 2020 o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, ul. Mariacka 37/2, Katowice.

09.07.2020 ZWZ SHPL – Ogłoszenie
09.07.2020 ZWZ SHPL – Projekty uchwał

Porządek obrad (niezrealizowane punkty nr 5-9 WZA z 28.06.2019)

 1. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 2. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
  5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic Holding S.A. wynosi 78.437.984

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 6. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
  5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic Holding S.A. wynosi 78.437.984

Dokumenty korporacyjne

Kontakt

Emilia Kubista

Kierownik Biura Zarządu

+48 32 420 93 33
[email protected]

Kontakt

Senetic Holding S.A.

ul. Tadeusza Kościuszki 227,
40-600 Katowice

Nr. tel:+48 32 420 92 00
Faks:+48 32 420 92 01
E-mail:[email protected]

Kontakt – księgowość
E-mail:[email protected]

REGON:362805826
NIP:6342848624
KRS:0000581115

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:72.617.984,00 zł opłacony w całości