Wspieramy firmy na całym świecie za pomocą najlepszych
w swojej klasie produktów i usług

O firmie

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT na globalną skalę

Działamy w ponad 150 krajach. Posiadamy blisko 30 oddziałów na wszystkich kontynentach. Każdorazowo dostosowujemy się do specyfiki rynków lokalnych, dostarczając naszym klientom rozwiązania, które ulepszają poziom pracy. Oferujemy najwyższej klasy sprzęt IT, rozwiązania chmurowe oraz usługi: outsourcing oraz szkolenia.

Senetic jako globalny partner technologii dąży do tego, aby w każdym kraju, nawet tym najmniej uprzemysłowionym cyfrowa transformacja przynosiła wymierne korzyści. W ten sposób tworzymy szanse biznesowe w każdym z regionów, w którym funkcjonujemy.

"We support companies around the world with the best-in-class products and services, while challenging ourselves to always deliver more than expected."

Marcin Białożyt

CEO, Senetic

Władze spółki

Zarząd:

 • Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza:

 • Wiesław Białożyt – Przewodniczący RN
 • Emilia Białożyt – Członek RN
 • Aneta Cymara – Członek RN

Relacje z akcjonariuszami

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Porządek obrad (niezrealizowane punkty nr 5-9 WZA z 28.06.2019)

 1. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 2. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
  5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic Holding S.A. wynosi 78.437.984

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 6. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
  5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic Holding S.A. wynosi 78.437.984

Dokumenty korporacyjne

Kontakt

Małgorzata Schatton

Financial Director

+48 32 420 93 22
malgorzata.schatton@senetic.com

Kontakt

Senetic Holding S.A.

ul. Tadeusza Kościuszki 227,
40-600 Katowice

Nr. tel:+48 32 420 92 00
Faks:+48 32 420 92 01
E-mail:info@senetic.pl

Kontakt – księgowość
E-mail:accounting@senetic.pl

REGON:362805826
NIP:6342848624
KRS:0000581115

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:78.437.984,00 zł opłacony w całości